Sommerabschied / Pożegnanie z latem / Summer goodbye !!!

Fotos: W.G.

Look at: http://vogue.cm/1u4zjLg

Es war mal Sommer und das war mal mein Sommerkleid….es ist leider vorbei…deswegen um nicht in zu tiefen Trauer zu geraten, hab ich für Euch ein neues Street-Style-Herbst-Outfit 2014…mit einem Key-Piece: ein Top-Jackett von H&M, gemustert, in blau mit weißen, lila und schwarzen Akzenten. Als ich das Jackett entdeckt habe, hab ich mich direkt in es verliebt (auch in den Preis, war reduziert auf 10 €). Dazu passt Jeans ideal oder schicke, glatte Stoffhose und so ist mein Herbst-Vorschlag 2014 für Euch entstanden !!! Im Schaufenster: SISLEY Herbst Kollektion 2014.

Kiedyś było sobie lato i wtedy nosiłam sobie letnie sukienki….to już niestety minęło…i żeby nie popaść w zbyt wielki sumtek, wybrałam dla Was nowy Street-Stylowy zestaw jesienny 2014….z tzw. Key-Piece: którym w tym wypadku jest żakiet z H&M, we wzory, w kolorze niebieskim z białymi, różowymi i czarnymi akcentami. Jak go odkryłam, zakochałam się od pierwszego wejrzenia (również w cenie, obniżony na 40 zł.). Do tego idealnie pasują dżinsy lub eleganckie, gładkie spodnie z materiału i tym oto sposobem powstała moja jesienna propozycja 2014 dla Was !!! W oknie wystawowym: SISLEY kolekcja jesień 2014.

Once upon a time summer was here and I worn summer dresses….it´s gone….and because of that, I don´t get a bed mood, I chosen for you a new Street-Style-Fall-Outfit 2014….with one Key-Piece: a H&M Jackett, patterned, in blue with white, lilac and black accents. When I found this jackett, I fell in love with it (also with the price on slae 10 €). You can fit it with jeans or elegant, slick cloth pants and so is my Fall-Proposal 2014 ready !!! In shopwindow: SISLEY Fall collection 2014.

 

 

 

 

 

Film for the weekend: “Madame Mallory und der Duft von Curry” / “Madame Mallory and the smell of curry” / “Podróż na sto stóp”

Foto: Internet

Nie lubicie kuchni hinduskiej, nie przepadacie za potrawami z curry? To nic, ponieważ film ten jest pełen “jedzenia”, które przekazuje uczucia, a co w naszym życiu jest tak naprawdę najaważniejsze ??? Można się przed nimi bronić, zapierać i zaprzeczać, szukać innych boźdzców, ale i tak jesteśmy stworzeni żeby kochać, i obojętnie jak w tym przypadku skrytykują mnie “twardzi” mężczyźni, każdy z nas pragnie kochać i być kochanym i o tym właśnie jest ten film. Pełen zapachów, kolorów, atmosfery, mieszanki kuchni hinduskiej i fancuskiej, także pełen walki……i zrozumienia. Opowiada o różnych ludziach, z różnych kultur, którzy jednak niczym się od siebie nie różnią, może oprócz przypraw, które dodają do swych mniej lub bardziej wyszukanych dań….ale i to można połączyć !!! Zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, dla mnie jest to kolejna pozycja, którą koniecznie będę chciała mieć w mojej kolekcji filmów na “dobry nastrój”, na poprawienie humoru, tak żeby się pośmiać i popłakać zarazem (widziałam też twardych mężczyn bardzo wzruszonych w trakcie seansu, czyli jest nadzieja….) !!! Producent: Steven Spielberg. Ps. polski tytuł jest jak zwykle dziwaczny…

Mag Ihr keine indische Küche, isst Ihr nicht gerne Speisen mit Curry? Macht nichts, weil dieser Film voll von “Essen” ist, das die Gefühle vermittelt und was ist so wirklich das Wichtigste in unserem Leben ??? Man kann gegen Gefühle kämpfen, sie bremsen, sogar verneinen, nach anderen Glücksquellen suchen, aber sowieso sind wir so geschaffen um zu lieben und es ist mir auf diese Stelle egal, wie mich die “harten” Männer kritisieren würden, jeder von uns möchte lieben und geliebt sein und darüber erzählt dieser Film. Voll von Düften, Farben, Atmosphäre, eine Mischung aus indischer und französischer Küche, auch kämpferisch….und verständnisvoll. Erzählt über verschiedenen Menschen, aus verschiedenen Kulturen, die sich jedoch untereinander nicht unterscheiden, vielleicht nur im Hinsicht auf Gewürze, die sie zu ihren einfachen oder doch eher aufgehobenen Speisen hinzufügen….aber auch das kann man zusammenverbinden !!! Ich lade Euch herzlich ein, diesen Film zu sehen, für mich ist er eine nächste Position auf meiner Liste von Filmen für die “gute Laune”, um eingeschlagenen Humor aufzupeppen, um zu lachen und weinen gleichzeitig (ich habe auch harte Männer im Kino gesehen, die doch sehr aufgeregt waren, die Hoffnung bleibt also….) !!! Produzent: Steven Spielberg.

Don´t you like an indian kitchen, don´t you like dishes with curry? It dosen´t matter, because this movie is full of “meals”, which transfer the feelings and what is the most important thing in our lifes ??? You can fight against yours feelings, you can search for another fortune sources, but we are made to love, I don´t care here about opinions of “hard” man, everyone of us needs to love and to be loved and this film is about this topic. You can find there a lot of smells, colours, vibes, a mixture of indian and french kitchen, also warlike…..and understanding. It´s about different people and different cultures, but they are the same, they haven´t any differences except spices, they put to the dishes, which they preapered…..but you can fix it together !!! I invite you to show this movie, for me is it on the list of movies for the get a better moves, to upgrade my humor, you can lough and cry at once (I sow also the hard man at the cinema, which were fluttering, the hope is there….) !!! Producer: Steven Spielberg.

New York City – Top 10 places & more – EMPIRE STATE BUILDING

New York City from Empire State Building – on the end a new World Trade Center

New York City from Empire State Building – view on Crysler Building

Empire State Building jest światową sławą, tak że się może wydawać, że się go zna, ale jak się jest naprawdę w Nowym Jorku, odwiedzenie go stanowi absolutną KONIECZNOSC. Opłaca się znaleźć tę budowlę, podziwiać ją z zewnątrz, wjechać windą na samą górę, stać w długiej kolejce, aż się kiedyś dostanie na platformę widokową. Polecam zakup biletów jeszcze w domu przez internet, oszcządza to dużo czasu i daje pewny wstęp, po przebyciu długich labiryntów kolejkowych i zabawnych zdjęć z King Kongiem, po całym tym tumulcie, dostajecie boski widok na Nowy Jork i to z każdej strony….prawdziwa UCZTA dla oczu i zmysłów, która zostaje w głowie na zawsze…

Empire State Building ist so weltbekannt, dass man fast glaubt, ihn zu kennen, wenn man aber wirklich in New York ist, die Besichtigungstour bleibt ein absoluter MUSS. Es lohnt sich dieses Gebäude zu finden, von draußen zu betrachten, mit dem Aufzug nach oben zu fahren, in einer langen Schlange zu stehen, bis man irgendwann auf das Aussichtsplattform schafft. Ich empfehle Euch Tickets am Besten schon zu Hause online zu kaufen, es spart doch viel Zeit und man geht sicher rein, nach langen Labyrinthsschlangen und komischen Fotos mit King Kong, ganzem Tumult, bekommt man grandiosen Blick über New York und das von jeder Seite….echtes Vergnügen fürs Auge und Seele und bleibt im Kopf für ewig….

Empire State Building is a world-famous, so you can think, you know it, but if you be really in New York, you should go there, it´s a MUST. To be worth a visit it, to see this building outside, to go upstairs with the lift , to line up long until you go to the observation deck. I recommend you to buy tickets online at home, you save time and you be sure inside, you can make there a funny pictures with King Kong and finally you get the best view of New York ever !!! Every side of the town, a really joy for your eyes and soul, which you keep at your head forever….

Neuer START !!! New START !!! Nowy START !!!

 

 

Fotos: W.G.

Der Sommer ist noch nicht zu Ende !!! Wir brauchen also noch sommerliche Kleider, damit können wir den Sommer noch zu uns einlocken. Ich habe mich mit diesem Outfit für ein hell pinkes Kleid von Primark entschieden, wo der Schnitt und die Stoffstruktur absoluter MUST HAVE in diesem Saison sind. Der Schnitt ist breit, verdeckt wunderbar Bauch und Hüften, damit ist das Kleid für fast jede Figur gut. Mit entsprechenden Accessoires, die ich zum Kontrast in knall blauen Farben ausgewählt habe, wie die Halskette, Pumps und Clutch ist diese Kombi ein top Highlight. Pumps & Clutch von ZARA, je um 40 €, Kleid & Halskette von PRIMARK um 8 €.

It´s not the end of this summer !!! We need still summer dresses, to allure this summer again. I choosed a hell pink dress by Primark, where the cut of this dress and the structure of the fabric are an absolutely MUST HAVE in this season. The cut of the dress is wide, mask perfect belly and hips and because of it, is this dress good for every almost figure. With the matching accessoires, which I choosed in contrast to the dress, like hot blue colours, such a nacklace, pumps and clutch is this combi a top highlight. Pumps & Clutch by ZARA, every piece about 70 €, dress & nacklace by PRIMARK about for piece 8 €.

Lato jeszcze się nie skończyło !!! W takim razie potrzebujemy nadal letnie sukienki, dzięki którym może uda nam się sprowadzić lato z powrotem. Zdecydowałam się wybrać jasno różową sukienkę z Primark, której krój i struktura materiału są absolutnym MUST HAVE w tm sezonie. Krój tej sukienki jest szeroki, dzięki czemu idealnie zakrywa zbyt duży brzuszek i biodra, tym samym jest świetna dla prawie każdej figury. Z odpowiednimi dodatkami, które wybrałam dla kontrastu w ostrych niebieskich kolorach, jak naszyjnik, szpilki i kopertówka, zestaw ten awansuje do super fantastycznego. Szpilki & kopertówka z ZARA, ok. 280 zł. za sztukę, sukienka & naszyjnik z PRIMARK 32 zł. za sztukę.

 

Film for the weekend: “Monsieur Claude und seine Töchter” – neue französische TOP Komödie !!!

Quelle Foto: Internet.

“Monsieur Claude und seine Töchter”, eine neue französische TOP Komödie – Ihr musst sie sehen !!! Den Französen ist es wieder gelungen, eine tolle Komödie zu kreieren, wo alles stimmt und passt. Das Thema: Rassismus in Frankreich, auf geniale und lustige Art und Weise gezeigt, humorvoll mit tollen Schauspieler. In dem Film sitzt jede Szene, ohne schwächeren Stellen, man lacht die ganze Zeit und wirklich das ganze Kino hat laut und ohne Hemmungen gelacht !!! Monsieur Claude ist ein Notar, lebt problemlos mit seiner Frau in einer kleinen Stadt in einer riesig großen Villa mit Garten. Sein einziges Problem sind seine 4 Töchter, die eine nacheinander heiraten, leider keinen weißen Franzose-Katholiker, sondern einen Juden, einen Muslim und einen Chinesen. Die Eltern sind komplett am Boden zerstört, die Töchter bekommen “farbige” Kinder. Die Welt des Monsieur Claude bricht erst jedoch komplett zusammen, als seine letzte Tochter heiratet, zwar einen Katholiker….aber….Ich wünsche Euch viel Spaß mit dem Film – unbedingt ins Kino gehen !!!!

Originaltitel: “Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?”

New York City….a place to be….

Yellow Cab in New York City with Empire State Building

New York City is a place to be….not for all of us, but for me absolutely. It´s so amazing City, with people from the whole world, they create this City every day. My first time in NYC was in 1997 just for two days and right now for a week. It was once of the best weeks in my life at all. My big dream is to live there for a few months, to walk down the streets, to make windows shopping, to discover a new places, bars & restaurants and to breathe this air….smell the City inside me….My next dream is to write a picture book about NYC, and the places where I was there and which I sow….New York I miss you so much !!! Please enjoy my post !!!

New York City ist ein Platz, wo man sein muss…..nicht für alle von uns, aber für mich auf jeden Fall. Das ist eine abgefahrene City, mit Menschen aus der ganzen Welt, die diese City jeden Tag kreieren. Erstes mal war ich in NYC in 1997 nur für zwei Tage und jetzt für eine Woche. Das war eine von meinen besten Wochen in meinem Leben. Mein großer Traum ist in NYC leben zu dürfen für paar Monate, spazieren gehen durch die Straßen, Windows Shopping zu machen, neue Plätze, Bars & Restaurants zu entdecken und diese Luft zu atmen…..diese City riechen in mir….Mein nächster Traum ist ein Bildband über die NYC Plätze zu schreiben, wo ich war und welche ich sah….New York ich vermisse dich so sehr !!! Bitte genießt diesen Post !!!

Nowy Jork jest miejscem, gdzie powinno się być…..nie jest to miasto dla wszyskich, ale dla mnie napewno. To takie niesamowite miasto, pełne ludzi z całego świata, którzy tworzą je każdego dnia. Mój pierwszy pobyt w NYC, to były tylko dwa dni w 1997 roku i teraz cały tydzień. Był to jeden z najlepszych tygodni w moim życiu. Moim największym marzeniem jest móc pomieszkać tam przez kilka miesięcy, spacerować ulicami, zaglądać w wystawy sklepowe, odkrywać nowe miejsca, bary & restauracje i oddychać tym powietrzem…..czuć to miasto we mnie….Moim kolejnym marzeniem jest napisanie albumu o NYC, o miejscach w których byłam i które widziałam….Nowy Yorku tak za tobą tęsknię !!! Zyczę Wam przyjemności w oglądaniu posta !!!

and me at the City…

Wall Street

Grand Central Station

Grand Central Station

“…If I lose my fame and fortune
And I’m homeless on the street
And I’m sleepin’ in Grand Central Station
It’s okay if you’re sleepin’ with me…

Cause your love is my love
And my love is your love
It would take an eternity to break us
And the chains of Amistad couldn’t hold us…”

(Whitney Huston from “My love is your love”)

Fulton Building

China Town

In Bryant Park

Public Library in Bryant Park

New York Police Department on the street

Yellow Cab by DKNY (Donna Karan New York)

Windows Fashion by Bergdorf & Goodman

Empire State Building – view from Rockefeller Center Observation Desk

Horse carriage at Rockefeler Center

Fifth Avenue at night…I love New York forever….

 

 

 

New START !!! Neuer START !!! Nowy START !!!

Mit 39 hab ich mich entschlossen einen Internet – Blog zu eröffnen – für alle Frauen, die keine Models sind, die nicht perfekt retuschiert sind, also für alle “normale” Frauen, die durch unsere Straßen laufen und trotzdem wunderschön sind !!! Der Name “Pumpkin Fashion” kommt davon, dass ich zugenommen habe, wurde runder, was mich an einen Pumpkin (Kürbis) erinnert hat. Es ist ein Lifestyle – Blog, wo ich über die Sachen schreibe, die meine “Kreative Seite” ausmachen und zwar Fashion, bzw. meine Mode – Vorschläge für Frauen mit und ohne Rundungen, Filme, Bücher, Musik, Reisen, Ausstellungen, Essen & Co. – über Alles was mein Leben schöner macht !!! Mit meinen Ideen möchte ich Euch einstecken oder sollten die eine Inspiration für Euch sein, bzw. für alle Frauen, die einen Rat brauchen in Sache Mode. Heutzutage ist es schon bekannt, dass man mit guten Kleiderkombis jede Figur zum Vorschein bringen kann. Heute bin ich 40 und hab beschlossen meinen Blog noch mehr public bei Facebook zu machen um meinen Traum und Blog-End-Ziel umzusetzen und zwar auch als Eure persönliche Modeberaterin zu starten !!! Wenn Ihr also einen “Doktor” für Eure Schränke bräuchtet, dann stehe ich Euch gerne zur Verfügung !!!

With my 39 years I decided to open a Internet – Blog – for all women, which are not models, which are not retouched, for all this “normal” women, which we can see on our streets, but they are still beautiful !!! The name “Pumpkin Fashion” based on my put on weight, I´m chubby and it remainds me of a pumpkin. It´s a Lifestyle – Blog, where I wrote about all this things, which represent my “creative side”, here you are: Fashion, especially my Fashion’s proposals for women with and without curves, about movies, books, music, travels, exhibitions, eating & co. – about this stuff, that makes my life lovelier !!! With my ideas I´d like to make you more appetite to try out or they should be a inspiration for you, especially for all woman, they need Fashion advices. Today it´s not a secret, that with nice clothes outfits you can come to light up your figure. Today I´m 40 years old and I had decided to make my Blog more public on Facebook, because of my dream come true and to make the final purpose of my Blog: to be yours personal Fashion Consultant !!! If you need a “doctor” for your wardrobe, than I´m available for yours requests !!!

Mając 39 lat postanowiłam rozpocząć pisanie Bloga – dla wszystkich kobiet, które nie są modelkami, które nie są zretuszowane, czyli dla wszystkich “normalnych” kobiet, które można spotkać na ulicach i które pomimo tego są piękne !!! Nazwa “Pumpkin Fashion” wzięła się z tego, że przytyłam, stałam się bardziej okrągła i co mi zaczęło przypominać Pumpkina, czyli dynię. Mój Blog, jest blogiem lifestylowym, gdzie piszę na temat spraw, które stanowią moją “stronę kreatwyną”, takich jak moda, w szczególności pokazuję moje modowe propozycję dla kobiet z krągłościami i bez, gdzie piszę o filmach, książkach, muzyce, podróżach, wystawach, jedzeniu & Co. – czyli o tym wszystkim, dzięki czemu moje życie staje się piękniejsze !!! Chciałabym moimi propozycjami i pomysłami zarazić Was do próbowania, może staną się dla Was rodzajem inspiracji, w szczególności dla kobiet, które potrzebują wsparcia w sprawach mody. Dziś to już żadna tajemnica, że dzięki dobremu doborowi ubrań można spowodować, że każda figura staje się świetna, zyskuje. W tym roku skończyłam 40 lat i postanowiła, jeszcze bardziej upublicznić mojego Blog na Facebooku, tak żeby dzięki temu zrealizować moje marzenie i zarazem cel tego Bloga, czyli żeby wystartować jako osobisty doradca do spraw mody dla Was !!! Jeżli więc szukacie “doktora” dla Waszych szaf, jestem do Waszej dyspozycji !!!

Fotos: W.G.

Pumps & Clutch von ZARA, Kleid & Halskette PRIMARK.

Pumps & Clutch by ZARA, Dress & Necklace PRIMARK

Szpilki & Kopertówka od ZARA, Sukienka & Naszyjnik PRIMARK.

 

Alladin-Hose / Alladyn-Pants / Spodnie Alladyna

 

 

Fotos: W.G.

Achtung! Achtung! Solche Alladin – Hose ist in diesem Saison unbedingt notwendig !!! Locker – bequem sitzend, ideal für jede Figur, (da sie perfekt alles versteckt !!! ), in der Taille und an Knöcheln mit Gummibändchen, was diesen Alladin – Look ausmacht, kann man jahrelang tragen, auch wenn man zu- oder abnimmt !!! Ich liebe diese Hose und alle meine Freundinnen auch !!! Ich kann Euch nur empfehlen, sich so etwas Ähnliches zu holen, Ihr wird es nie bereuen !!! Dazu passende Accessoires, wie Ballerinas oder Sandalen, ein lustiges T-Shirt macht diesen Look noch lebendiger, mit originaler Halskette oder Ohrringen ist es vollkommen !!!  Solche schwarze Tasche mit Fransen ist auch ein Must-Have im Sommer 2014 !!!

In meinem Blog versuche ich jedes Fotoshooting so zu gestalten, dass ich komplett anders aussehe, ich versuche als 40-jährige Frau zu experimentieren, da Mode dazu erfunden wurde und muss feststellen, dass die alte Maxime: “Kleider machen Leute” wirklich ist, weil ich, nachdem welches Outfit ich trage, so von den Leuten geschätzt bin. In heutigem Outfit, hab ich Männer zwischen 20 – 30 hinter mir, was echt Spaß macht, für eine Weile natürlich…….Ich wünsche Euch viel Spaß beim Kreativ Sein !!!

Attention! Attention! Those Alladyn pants is in this season absolutely necessary !!! Casual – soft sitting, ideal for every figure, (because it hide all perfectly), in the waist and ankles with gums, what is very important for this Alladyn – Look, you can wear it for a long time, also if you loos- or put on your weight !!! I love this pants and also all of my friends !!! I can recommend you, to buy such of piece, you will not to be sorry never !!! With compatibles accessoires, for example ballerinas or sandals, with funny T-Shirt for more vital look, with original necklace or earrings is this look completely !!! Those black bag with frings is also a must have of summer 2014 !!!

In my blog I´ll try to make my fotoshoots in this way, that I look very different, I try as a 40-years old woman to make it experimentaly, because fashion was invented for it and I have to note, that the old maxime: “The clothes make people” is really true, because I can see dependent on my outfit that I´m wearing, how kind of reactions people give me. In the today´s outfit, I had men between 20 – 30 behind me, it was very funny for a moment of course…..I wish you a lot of fun by to be creativ !!!

Uwaga! Uwaga! Takie spodnie Alladyna w tym sezonie są absolutnie konieczne !!! Przewiewne i wygodne , leżą idealnie na każdej figurze (bo świetnie wszystko ukrywają), w talii i na kostkach z gumkami, które tworzą ten Alladynowy wygląd, spodnie te możecie nosić przez wiele lat, także wtedy, gdy przytyjecie, czy schudniecie !!! Uwielbiam te spodnie i wszystkie moje przyjaciółki też !!! Mogę Wam tylko polecić, abyście kupiły sobie coś podobnego, a nie będziecie tego żałować !!! Do tego pasujące akcesoria, takie jak balerinki lub sandałki, zabawny T-shirt, który powoduje, że zestaw ten robi się jeszcze żywszy, oryginalny naszyjnik lub kolczyki i macie kompletny look !!! Tego lata 2014 również tzw. Must Have to czarna torba z frędzlami !!!

Na moim blogu próbuję tak skomponować każdy fotoshooting, żeby wyglądać na każdym kompletnie inaczej, próbuję eksperymentować jako 40-latka, ponieważ moda właśnie została wynaleziona w tym cleu i muszę stwierdzić, że stara maksyma: “Jak cię widzą, tak cię piszą” jest prawdziwa, bo ja, w zależności jaki zestaw ubiorę, tak jestem odbierana przez ludzi. Gdy ubiorę dzisiejszy look, oglądają się za mną mężczyźni w przedziale wiekowym pomiędzy 20 – 30 lat, co jest zabawne, na chwilkę oczywiście……Zyczę Wam mnóstwo radości w byciu kreatywną !!!!

Hose / Pants / Spodnie – qed London, L, 15 €

T-Shirt – Primakt London, M, 5 €

Tasche / Bag / Torba – H&M, 7 €

Kette / Necklace / Naszyjnik – original South Africa 10 €

Ballerinas / Ballerinki – Verace Jeans 90 €

 

H&M Sommer Katalog 2014 in Blue !!!!

Tolle Klamotten, tolle Preise, ich mag diese Blau – Farben – Ideen….mit passenden Halsketten dazu, leicht, sommerlich, herrlich, man kriegt direkt Lust auf Sommer am Strand und lange Sommernächte…..Farbe Blau & Meer….mehr sommerlich geht´s nicht !!!

Great clothes, great prices, I love this Blue – Colour – Ideas…..with fitting necklaces, light, summerly, gorgeous, you be up to summer on the beach and long, long summer nights…..colour blue & see…..so summery what could be better ????

Wspaniałe ciuchy, super ceny, uwielbiam te Pomysły – Na Kolor – Niebieski…..z pasującymi do niego naszyjnikami, lekkie, letnie, boskie, od razu nabiera się ochoty na lato na plaży i długie letnie noce……kolor niebieski & morze…..takie letnie, czego tu pragnąć więcej ????