Lachen macht gesund / Smiech to zdrowie / Laugh makes healthy !!!

Uśmiechnij się – od kilku lat należę do tzw. Klubu Smiechu. Moja ukochana Mama parę lat temu znalazła artykuł na ten temat w “Zwierciadle”, gdzie opisywano ludzi spotykających się w jednym celu, a mianowicie, aby się razem pośmiać. Nie jest to klub z obowiązkowym członkowstwem, nie trzeba tam płacić żadnych składek itp. Nazwa klub dotyczy raczej faktu, że ludzie się wspólnie spotykają raz w tygodniu i w ramach wykonywania pewnych ćwiczeń – śmieją się do rozpuku i jeszcze więcej. Smiech zaraża, tak więc jedną z głównych zasad jest patrzenie sobie w oczy, w szczególności w trakcie wykonywania ćwiczeń w parach. Jest to pewien rodzaj jogi, zawiera też ćwiczenia oddechowe i krótkie przerwy. Osoba prowadząca zajęcia nie jest przypadkowa lecz po specjalnym kursie. Każdy może też  wymyślić swoje ćwiczenie, które wdraża się od razu w życie. Wszyscy się śmieją. Dla obserwatora z zewnątrz może to wyglądać jak banda wariatów – dla nas wewnątrz grupy – jest to przedłużanie życia i to za darmo !!!

Lach doch mal – seit paar Jahren gehöre ich zu dem Lachklub. Meine geliebte Mama hat vor paar Jahren einen Artikel gefunden, wo man eine Gruppe von Leuten beschrieben hat, die sich zu einem Ziel getroffen haben und zwar um zusammen zu lachen. Es ist kein Klub mit gezwungener Mitgliedschaft, man muss dort keine Beiträge bezahlen etc. Der Name des Klubs ist eher ein Faktum, dass die Leute sich ein mal pro Woche zusammen treffen und im Rahmen von bestimmten Übungen – lachen sich gegenseitig an bis zum Abwinken und noch mehr. Das Lachen ist ansteckend, so dass eine von den Hauptregeln ist, sich in die Augen zu sehen, bzw. während der Übungen in Paaren. Es ist eine Art von Joga, es beinhaltet auch die Atmungsübungen und kurze Pausen. Der Trainer ist geschult. Jeder kann auch eigene Übung sich ausdenken, die man direkt ins Leben ruft. Alle lachen. Für einen Außenbeobachter könnte so was wie eine Bande von Verrückten aussehen – für uns innen in der Gruppe – es ist eine Verlängerung des Lebens und dazu noch um sonst !!!

I’d like introduce you a Laugh Club for all people they love to laugh. It is a group of people they practice various of exercises only to laughing – like by yoga with a breathing’s breaks but just for fun !!! Laugh can prolong your life and is free forever !!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s