New Year = New York / Nowy Rok = Nowy Jork / Neues Jahr = New Jork

Eine Schneekugel, genial, der beste Einkauf überall, macht immer gute Laune in New York und später jahrelang zu Hause im Bücherregal, eine von Tausenden, die man in New York kaufen kann, eine habe ich auch für mich endlich ausgewählt, was nicht einfach war, bei diesen Mengen “Made in China” Schneekugeln. Wenn ich nun ein Sehnsucht nach New York habe, gehe ich in den Salon, wo zwischen tausenden Büchern meine steht, nehme sie mir in die Hand, schüttele sie und wie im Handumdrehen bin wieder dort…………….

Kula śnieżna, genialna, najlepszy zakup ze wszystkich, wprawia zawsze w dobry nastrój, zarówno w Nowym Jorku, jak i potem przez lata w domu na półce z książkami, jedna z tysiąca, którą można kupić w Nowym Jorku, w końcu udało się i mi wybrać jedną, co nie było wcale proste przy tych ilościach kul śnieżnych “made in China”. Kiedy teraz tęsknię za Nowym Jorkiem, idę sobie do salonu, gdzie na moim regale wśród tysiąca książek stoi moja kula, biorę ją do ręki, potrząsam lekutko i w oka mgnieniu jestem znowu tam…………….

The snow globe, inspired, the best buying at all, you get the better mood in New York and later longstanding at home in bookshelf, the one of tousand you can buy in New York, one of them all I bought for me, it was not easy because of the quantity of “made in China” snow globes. If I have longing for New York right now, I go to my living room, where between tousand of books stand my snow globe, I take it in my hand, I shake it over and I be again there……………

in the City of New York, einfach geil……..

w City of New York, po prostu odjazd……..

in the City of New York, it simply incredible………….

New York City 26.09-04.10.2012 755 New York City 26.09-04.10.2012 754

Eine davon habe ich nach Europa mitgebracht

Jedną z tych zabrałam do Europy

One of this I took to Europe

Meine persönliche Schneekugel in guter Gesellschaft von verschiedenen Büchern über die Lieblingscity New York !!!

Ich bin aber keine Carrie B., mein Name ist Anna G.

Moja osobista kula śnieżna w dobrym towarzystwie przeróżnych książek o ukochanym mieście Nowy Jork !!!

A ja nie jestem Carrie B., nazywam się Anna G.

My personal snow globe in the better company of various books about the Darling City of New York !!!

And I’m not Carrie B., my Name is Anna G.

Advertisements

2 thoughts on “New Year = New York / Nowy Rok = Nowy Jork / Neues Jahr = New Jork

  1. Yes, it is remarkable how many snow globes (including those of places in the United States) are made in China. There are still four, maybe five, snow globe makers or artists in the U.S. (of which I am aware.) We are a small group, but we are hanging in there.
    The one you chose is wonderful for reminding you of your time in New York.

    • Hi, I´m happy, you like my snow globe. Unfortunately we´re living in the world “made in China” and it´s a pity. I´m glad, that you go yours “snow globe” way and that there are artists as you, they make this art, that I very like !!! I´m proud of you !!!
      To wrote a blog is not easy, because I´ve my doubts that the people wouldn´t like my texts or photos and I´d like to thank you for your comment !!! If you like, you can recommend my blog on your friends !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s