Szczepan Twardoch i jego “Morfina” / “Morphin”

Morfina, Shoot 04.14 028

Ein neuer Roman von einem polnischen Autor Szczepan Twardoch, vorgestellt bei LitCologne 2014 in Kulturkirche Köln.

Nowa powieść polskiego autora Szczepana Twardocha zaprezentowana na festiwalu literackim LitCologne 2014 w Kościele Klutury w Kolonii, Niemcy.

Morfina, Shoot 04.14 045Morfina, Shoot 04.14 010

Autor, Herr Szczepan Twardoch in der Mitte, rechts Schauspieler und Lektor Sylvester Groth.

Autor, Pan Szczepan Twardoch w środku, po prawej niemiecki aktor i lektor Sylvester Groth.

Morfina, Shoot 04.14 020

Morfina, Shoot 04.14 021Morfina, Shoot 04.14 040Morfina, Shoot 04.14 034Morfina, Shoot 04.14 036

Im Rahmen von LitCologne 2014 wurde der polnische Buchautor Szczepan Twardoch zu einer Lesung eingeladen, da sein Buch unter dem Titel: “Morphin” gerade in Deutschland erschien. Die Lesung war genial inszeniert und fand statt in einer evangelischen Kulturkirche als Kulisse !!! Herr Twardoch hat auf polnisch paar Fragmente von seinem Buch vorgelesen, dann folgte die deutsche Übersetzung und danach wurde eine andere Stelle von dem bekannten, deutschen Schauspieler, der auch international berühmt ist, u.a. hat bei Quentin Tarantino “Inglourious Basterds” gespielt, Herrn Sylvester Groth vorgelesen.

Das Buch erzählt eine Geschichte von Leutnant Konstanty Willemann,, der in Warschau im September 1939 ein rauschhaftes Leben führt, mit Morphin, Alkohol und Prostituierten, obwohl er frisch verheiratet ist, mit einer Polin, die aus dem guten, polnischen, sehr nationalistischen Hause stammt. Doch dann schließt er sich dem Widerstand an und wagt, getarnt mit der Uniform seines deutschen Vaters, immer riskantere Aktionen gegen dem neuen Regime zu unternehmen. Es ist dem Autor, Szczepan Twardoch gelungen, ein geniales Buch mit einem eindrucksvollen Panorama vom Beginn des Zweiten Weltkriegs zu kreieren. Dieser Roman zu lesen ist einfach ein literarisches Vergnügen, da Twardoch eine eigene, nicht mit Narration verbundene Sprache entwickelt hat. Top Empfehlung, kann man jetzt in jeder Buchhandlung in Deutschland kaufen !!!

W ramach festiwalu literackiego LitCologne 2014 w Kolonii, Niemcy, zaproszono na spotkanie polskiego autora Szczepana Twardocha, którego to książka p.t. “Morfina” właśnie ukazała się w Niemczech. Spotkanie literackie zostało genialnie zainscenizowane i odbyło się w kościele ewangelickim zwanym “Kościołem Kultury”, który to swtorzył wspaniałe kulisy dla tego spotkania !!! Autor przeczytał po polsku kilka fragmentów ze swojej książki, po którym następowało tłumaczenie na język niemiecki, a następnie niemiecki aktor Sylvester Groth, bardzo znany, również na forum międzynarodowym, zagrał m.in. w filmie Quentina Tarantino “Bękarty wojny”, czytał nowy fragment po niemiecku.

Książka opowiada historię oficera Konstantego Willemanna, który w Warszawie, we wrześniu 1939 roku prowadzi życie pełne używek, jak morfina, alkohol i prostytutki, chociaż jest świeżo poślubionym małżonkiem, z Polką, pochodzącą z bardzo szanującej się rodziny polskich nacjonalistów. Jednak w końcu ląduje po stronie opozycji i odważa się, przebrany w mundur swojego niemieckiego ojca, na coraz większe akty odwagi przeciwko okupantom. Autorowi, Szczepanowi Twardochowi udało się wykreować genialną książkę z pełną emocji, z panoramą początku drugiej wojny światowej. Czytanie tej powieści, to literacka przyjemność, ponieważ Twardoch stworzył w powieści własny, nie związany z narracją język. Absolutnie polecam !!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s